NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Vizija

Šilutės Vydūno gimnazija – inovacijų centras, ugdantis esmines mokinių kompetencijas, užtikrinantis racionalią ir saugią ugdymo(si) aplinką, suteikiantis galimybes kiekvienam mokiniui tenkinti individualius mokymosi, dvasinio ir fizinio tobulinimosi poreikius.