NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Tradicijos

TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS
2009-2010 m.m.
 
 
Renginio data
Renginio pavadinimas
Vykdytojai
Mėnuo
Savaitė
Rugsėjis
1
Rugsėjo 1-osios šventė
Administracija, kuratoriai
Spalis
1
Mokytojų diena
4 gimnazijos klasės
Lapkritis
3
Gimnazistų krikštynos
2 gimnazijos klasės
4
Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas
Administracija
Gruodis
1
Gerumo akcija
Mokinių taryba
2
Realistų savaitė
Metodikos komisijos
2
Advento vakaras
Metodikos komisijos
3  Kalėdų šventė  4 gimnazijos klasės
Sausis
2
Sausio 13-osios minėjimas
Mokinių taryba
3
Šokių vakaras
Metodikos komisijos
4
Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas
 Administracija
Vasaris
2
Valentino diena
Mokinių taryba
3
Šimtadienis
3 gimnazijos klasės
4
Užgavėnės
Metodikos komisijos
4
Užsienio kalbų savaitė
Metodikos komisijos
Kovas
2
Kovo 11-osios minėjimas
Mokinių taryba
3  Vydūno savaitė  Metodikos komisijos
Balandis
2
Žemės diena
Metodikos komisijos
3
Atvirų durų diena
Administracija,
mokinių taryba
Gegužė
3
Paskutinis skambutis
3 gimnazijos klasės
4
Gimnazijos mokinių tėvų susirinkimas
Administracija
Birželis
1
Sporto šventė
Metodikos komisijos
2
Mokinių metinių darbų konferencija
Administracija,
metodikos komisijos
3
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas
Administracija, kuratoriai
Liepa
2
Brandos atestatų įteikimas
Administracija, kuratoriai
 

 

Rugsėjo 1-osios šventė

 
Ši šventė daugeliui asocijuojasi su naujų darbų, idėjų pradžia. Pirmiausia visus pasveikina mokyklos direktorius, taria padrąsinamąjį žodį moksleiviams ir pristato naujus mokytojus. Nuotaiką praskaidrina mokyklos ansamblis, kiti sveikinimai. Po to susirinkusieji sugieda Lietuvos himną ir išsiskirsto po klases pakalbėti apie ateities planus.
 
 
Gimnazistų krikštynos
 
Iš pradžių mokykloje buvo krikštijami dešimtokai. Nuo 1998 metų, kuomet mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, pradėta krikštyti pirmiosios gimnazijos klasės moksleivius – devintokus. Patirta visko: ir džiaugsmo, ir ašarų... Būta krikštytojų, sumaišiusių „šventą krikšto apeigą” su arabų pasakos „Ali-baba ir 40 plėšikų” inscenizacija. Vis dėlto tai įsimintiniausia devintokų šventė, todėl visi laukia iš „krikštatėvių” ir „krikštamočių” kažko įspūdingo ir originalaus. Džiugu, jei sulaukia...
 
 
Mokytojų diena
 
Mokytojų diena mokykloje švenčiama išvakarėse, penktadienį. Mokytojai tampa mokiniais, sėdi pamokose, atlieka užduotis, rašo testus. Dvyliktokai ragauja mokytojų duonos: ruošiasi ir veda pamokas visoms klasėms. Pats solidžiausias abiturientas skiriamas direktoriumi su teise sėdėti tikrojo „boso” kėdėje. Tą dieną dirba ir naujutėliai direktoriaus pavaduotojai, veiklos netrūksta ir kitiems dvyliktokams. Po „sunkios” mokymosi dienos – iškilmės: sveikinimai, koncertai, staigmenos.
Abiturientų įspūdžiai po šios mielos šventės: „Mokytojo darbas tikrai sunkus. Aš įsivaizdavau, kad jie tik „atsėdi”, „atkala” viską iš vadovėlių, ir baigta. Manau, jog sunku sutramdyti kai kuriuos mokinius. Kaip mokytojams tai pavyksta?” „Visuomet maniau, kad mokytojų darbas nuostabus!!!”.
 
Realistų savaitė
 
Realistų savaitė gimnazijoje vyksta kasmet gruodžio mėnesį. Jos metu pasigrumti fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, informatikos olimpiadose gali ne tik R klasių atstovai, bet ir visi kiti, pasitikintys savimi, norintys išbandyti savo jėgas. Organizuojamos kalėdinių puokščių, naminių gyvūnų, meninės (techno) parodos.
 
 
 
 
Advento vakaras
Tai adventinis labdaros koncertas, kurio metu surinktos lėšos skiriamos Kalėdų vakaro finansavimui. Šventiškai ir skoningai papuošta aula, įspūdingos giesmės, poezija, klasikinė muzika, šokiai – visa tai sukuria jaukią aplinką, verčia susimąstyti, kiek pasaulyje yra gėrio ir grožio. Advento iniciatorė  Daiva Motiejūnienė tokiu būdu skatina moksleivių koncertinę veiklą. Jos žodžiais tariant, taip siekiama pažadinti dvasingumą.
 
 
 
Kalėdų šventė
 
Šios dienos ypatingai pristatyti nereikia, ją švenčia visos mokyklos. Vydūno gimnazijoje tai paskutinis renginys, kurį ruošia abiturientai. Jie sugalvoja temą, kuria scenarijų, paskirsto užduotis visoms klasėms, skelbia kalėdinio vakaro taisykles. Taigi nuo dvyliktokų išmonės priklauso šventės nuotaika.
 
 
 
 
Užsienio kalbų savaitė
 
Gimnazija turi gražią tradiciją – kasmet sausio mėnesį rengti užsienio kalbų savaitę. Kiekvieną dieną pristatoma viena iš kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lotynų. Mokyklą papuošia šalis pristatantys plakatai; organizuojami konkursai, viktorinos, olimpiados; skamba užsienietiškos dainos; pristatomi vaidinimai. Savaitės pabaigoje apdovanojami geriausi kalbų mokovai. Toks renginys ne tik paįvairina rutiną, bet ir padeda įkyrėjusius mokslus paversti švente, kiekvienais metais nuspalvinta vis kitomis spalvomis.
 
 
 
 
Šokio vakaras
 
Kasmet į šokių vakarą renkasi elegantiškai apsirengę gimnazistai. Tačiau salėje skamba ne diskotekinė muzika. Choreografijos mokytoja Asta Gužauskienė šį vakarą sumanė kaip įskaitą pusmečio pabaigoje. Privalomi įskaitos šokiai – valsas, fokstrotas, polka, samba, rumba, tango, džaivas, čia-čia-čia, kvikstepas...
Gimnazistų atsiliepimai: „Dauguma moksleivių mano, kad choreografijos pamokos reikalingos – negali žinoti, kada to gali prireikti. Kai kurie tvirtina, kad mokytis šokių – ir dar mokykloje - kvaila. Turbūt jie taip sako todėl, kad nedrįsta šokti, varžosi pradėti.”
 
 
Autorinės dainos konkursas
 
Šis tradicinis renginys yra labai populiarus. Jis kasmet sukviečia ne tik mūsų gimnazijos, bet ir viso miesto jaunimą. Moksleiviai demonstruojaatlikimo techniką, gebėjimą kurti dainų tekstus bei melodijas. Nuo 2001 metų prie konkurso organizatorės muzikos mokytojos Daivos Motiejūnienės prisijungė choreografijos mokytoja Asta Gužauskienė su jaunaisiais šokių kūrėjais. 2001 metų pavasarį į autorinės dainos ir šokio konkursą pakviesti dalyviai iš kitų Lietuvos rajonų. Konkursą vertinti kviečiamos Lietuvos estrados žvaigždės: Birutė Petrikytė, Neda Malūnavičiūtė, Tomas Balčytis, „B’avarijos” solistas Deividas Zvonkus ir kiti.
 
 
 
Šimtadienis
 
Šimtas dienų iki egzaminų pradžios – pats laikas žaismingai apie tai priminti abiturientams, įsitikinti, ar jie yra pasiruošę būsimiems išbandymams. Žinoma, ir palinkėti sėkmės. Daug gražių žodžių pasako vienuoliktokai.
 
 
 
 
Mokinių metinių darbų konferencija
Dauguma gimnazijos moksleivių svajoja apie studijas ir ruošiasi joms. Mokslo metų pabaigoje gimnazistai pasirenka metinio projektinio darbo temą ir mokytojų vadovaujami dirba visus mokslo metus. Kitą birželį tradicinėje mokinių metinių darbų konferencijoje mokiniai pristato atliktus darbus iš kalbų, menų, socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų. Nuo mokyklos atkūrimo pradžios veikia gimnazistų mokslo draugija „Gyvata”, vienijanti mokytojus bei gimnazistus, siekiančius mokslinės, meninės ir techninės kūrybos plėtojimo.
 
 
 
Vydūno savaitė
 
Kovo 22-oji – Vydūno gimtadienis. Gimnazijoje ši šventė pažymima tradiciniu (ir kaskart vis kitokiu) renginiu – Vydūno savaite. Kūryba popieriuje, kūryba sieloje, kūryba scenoje... Poezijos, dailės, choreografijos, teatro, muzikos kūrinių, etnografinės programos pristatymas paverčia šią savaitę triukšminga ir įsimintina. Išleidžiamas šventinis laikraščio „Alėja-3” numeris. Vydūno savaitės metu gimnaziją dažnai aplanko svečiai iš Klaipėdos universiteto, Palangos Senosios gimnazijos, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos. Taip pat vienoje vietoje galima pamatyti visus gimnazijos asus, kurie premijuoti rajono, respublikos olimpiadose ir konkursuose. Savaitės paskutinis akcentas – minėtų gimnazistų kolektyvinė nuotrauka ir ekskursija Vydūno takais.  „Žmogus geriausiai auga, pats save augindamas”, - primena Vydūnas.
 
 
 
 
 
Talentų vakaras
 
Kas tai? Skelbimas informuoja, kad „vietinių talentukų pasirodymas. Jei tu dainuoji, šoki, vaidini, tapai ar šiaip ką sugebi, gali drąsiai pristatyti savo meno šedevriukus.” Vakaro metu reklamuojamos renginį rėmusios įmonės. Taigi tai gera proga debiutuoti ne tik  grojantiems ir dainuojantiems gimnazistams, bet ir verslininkams.
 
 
 
Paskutinis skambutis
 
Dvyliktokus jis įpareigoja susikaupti baigiamiesiems egzaminams, nuo kurių rezultatų priklausys ilgo triūso įvertinimas bei galimybė tapti norimos aukštosios mokyklos studentais. Vyriausiųjų titulas iškilmingai perduodamas vienuoliktokams. Dešimtokai su nerimu rengiasi pagrindinės mokyklos egzaminams. Kitiems moksleiviams iki atostogų lieka visai nedaug, ir jie tuo džiaugiasi.
 
 
 
Brandos diena
 
Išlaikius brandos egzaminus rengiama iškilmingiausia  abiturientų šventė. Ji pradedama dvyliktokų nueito kelio ir gražių darbų gimnazijoje apžvalga. Apibendrinamos tolimesnių studijų ir profesinės veiklos vizijos. Tradiciškai įteikiami Brandos atestatai. Skamba padėkos žodžiai gimnazijos mokytojams. Po iškilmių vyksta abiturientų išleistuvių vakarėlis.
 
 

GIMNAZIJOS DAINA

 

 

Sodas
 
 
Tomas Augulis

 
Kai vakare mano sode žaidžia linksmai saulės blyksniai,
Vėjas tingus supa lapus, drasko lipnius laiko tinklus,
Ten už ribos sprangios dulkės, miesto kaitroj pėdos smulkios...            
Nepagalvok, nesiskundžiu, nepagalvok...Lyg po lietaus, šilto, švelnaus, čia ateinu, kai pavargstu,
Ir nuo žolių rasą geriu lyg iš mažų laimės delnų.
Čia aš tikiu savo žodžiais, būti galiu nevienodas,
Toks, koks esu, geras, blogas, toks, koks esu.  


Sodas, į kurį vienas einu slapčia,
Kai kliedesy slogiai rimsta miestas vakare,
Ir duris uždarau tvirtai paskui save,
Kai visi laukia miego valandos...Medžių šlamesy, lapų gyvam šilke,
Eikli mintis tartum juoko aidas kalnuose,
Ir viltis snaudžia naujo ryto laukime,
Ir širdis atsigauna erdvėje, kai diena užmiršta...Ką gi, vėlu, virsta šalčiu taip laikina sodo vėsa,
Grįžt neilgai, jeigu žinai - sodas, deja, vien svajose...

3x
Keista tiktai, jeigu niekad ten nebuvai miestui miegant,
Tai netoli - jeigu tiki, rasti gali...