NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Misija

Šilutės Vydūno gimnazija – institucija, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, diegianti švietimo inovacijas. Bendražmogiškomis vertybėmis paremti bendruomenės narių santykiai užtikrina saugią ir jaukią mokymo(-si) aplinką. Ugdymo procese puoselėjamas pilietiškumas, skatinama lyderystė, plėtojama partnerystė bei siekiama aktyviai dalyvauti Šilutės miesto gyvenime.